To, że Photoshop jest najpopularniejszym programem do edycji zdjęć i obrazów na świecie, nie jest tajemnicą, a to wszystko dlatego, że oferuje wiele opcji i funkcji. Czasami jednak część z nich jest nielubiana przez użytkowników, np. inteligentne obiekty. Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ można tę opcję wyłączyć.

Powiązane: Jak dodać obsługę formatu WebP do Photoshopa

W zależności od tego, do jakich celów korzystamy z Photoshopa, inteligentne obiekty mogą być jedną z najczęściej używanych funkcji lub wręcz przeciwnie, bardzo irytującą opcją, która nie jest potrzebna i tylko denerwuje nas oknami dialogowymi. Jeśli jesteś jednym z użytkowników, którzy nie używają tej funkcji, możesz się zastanawiać, jak wyłączyć inteligentne obiekty w programie Photoshop, aby nie wyświetlały się okna dialogowe w interfejsie programu.

Inteligentne obiekty w programie Photoshop to funkcja, która dba o zachowanie oryginalnych danych osadzonego obrazu lub pliku wektorowego. Zasadniczo cała edycja, którą wprowadzamy w pliku, nie wpływa na oryginał lub innymi słowy, zmiany, które wprowadzamy zostaną nadpisane w oryginalnym pliku.

Oznacza to, że jeśli tworzysz obraz lub warstwę, będziesz mógł przesuwać, zmieniać rozmiar, przycinać, filtrować, używać warstw dopasowania i zmieniać wygląd obrazu bez obawy o wprowadzenie pewnych zmian, których nie można cofnąć. 

Zaletą warstwy rastrowej jest to, że można ją edytować bezpośrednio, bez ciągłego wyświetlania irytujących okien dialogowych w interfejsie programu Photoshop.

Poniżej pokazujemy krok po kroku, jak domyślnie dezaktywować inteligentne obiekty w Photoshopie na wypadek, gdybyśmy zdecydowali się ich nie używać:

Jak zapobiec domyślnemu automatycznemu tworzeniu obiektów inteligentnych w programie Photoshop.

Domyślnie za każdym razem, gdy dodajesz obraz lub wektor do dokumentu programu Photoshop, jest on osadzany jako obiekt inteligentny. Aby zmienić to ustawienie programu Photoshop i umieścić je zamiast jako obiekt inteligentny jako warstwy rastrowe, będziesz musiał:

1. Otwórz Photoshopa.

2. Kliknij Edytuj.

3. W menu rozwijanym przewiń do: Preferencje> Ogólne

4. Otworzy się małe okno w sekcji: Ogólne

5. Teraz w Opcjach będziesz musiał odznaczyć pole opcji (w zależności od twojej wersji Photoshopa może to być jedna i druga):

- Umieszczaj lub przeciągaj obrazy rastrowe jako obiekty inteligentne.

- Zawsze twórz inteligentne obiekty podczas umieszczania.

6. Aby zmiany odniosły skutek, będziesz musiał kliknąć przycisk: OK

 

Jak zmienić warstwę w inteligentny obiekt w Photoshopie.

Oczywiście, nawet jeśli dodasz warstwę rastrową do dokumentu programu Photoshop, nadal możesz przekształcić go w obiekt inteligentny.

W programie Photoshop kliknij prawym przyciskiem myszy warstwę, z której chcesz utworzyć obiekt inteligentny.

Otworzy się menu, w którym będziesz musiał wybrać opcję: Konwertuj na obiekt inteligentny.