W Snapchat domyślnie wszystkie wiadomości wysłane na czacie są usuwane od razu po tym, jak odbiorca je przeczyta. Aplikacja pozwala jednak sprawić, aby wiadomości były usuwane dopiero po 24 godzinach od ich przeczytania. Działa to osobno dla każdej wysłanej wiadomości. Jak to zrobić?

Snapchat - jak wybrać czas, po którym wiadomości są usuwane

Snapchat jest dobrym sposobem na prowadzenie rozmowy, gdy zależy nam na tym, aby wszystkie wiadomości znikały tuż po ich odczytaniu przez rozmówcę. Takie właśnie działanie jest domyślnie ustawione w czacie tekstowym – wysłana wiadomość zostanie usunięta od razu po tym, jak znajomy ją odczyta. Niekiedy jednak bywa to problematyczne, gdyż są sytuacje, że chcemy z powrotem otworzyć rozmowę i ponownie odczytać wiadomości.

W takiej sytuacji pomoże opcja zmiany czasu, po którym są usuwane wiadomości w danej rozmowie. Możemy ustawić daną rozmowę w taki sposób, aby wiadomości nie były usuwane od razu po ich odczytaniu, ale dopiero 24 godziny później. Ustawienia te są oddzielnie dla każdej konwersacji.  Jak to zrobić?

Zmień czas, po którym usuwane są wiadomości na czacie Snapchat

Przede wszystkim upewnij się, że zarówno ty jak i twój rozmówca macie Snapchata zaktualizowanego do najnowszej wersji. Opcja ta wymaga, aby wszystkie osoby biorące udział w konwersacji miały zaktualizowaną aplikację do wersji, w której dodano możliwość zmiany czasu usuwania czatu. Najnowszą wersję można pobrać ze Sklepu Play lub App Store.

Pobierz Snapchat ze Sklepu Play

Pobierz Snapchat z App Store

Gdy masz już najnowszą wersję aplikacji, to uruchom Snapchat, a następnie przesuń palcem od lewej krawędzi ekranu, by udać się do listy konwersacji. Otwórz rozmowę, w której chcesz zmienić ustawienia usuwania czatu.

Wejdź w ustawienia rozmowy w Snapchat

Po otwarciu rozmowy dotknij ikony z trzema kreskami w górnym lewym rogu. Spowoduje to wysunięcie ekranu ze wszystkimi ustawieniami dla tej indywidualnej rozmowy, w której aktualnie jesteś. Na liście dostępnych opcji znajdź zakładkę „Usuń czaty…”.

W tym miejscu możesz właśnie ustawić, kiedy wiadomości na czacie mają być automatycznie usuwane. Domyślnie wybrana jest tu opcja „po ich obejrzeniu”, co oznacza, że każda wiadomość wysłana do znajomego jest automatycznie usuwana po tym, jak znajomy ją odczyta.

Aby to zmienić, dotknij opcji „Usuń czaty”, a następnie w nowym oknie wybierz wartość „24 godziny po obejrzeniu”.

Zmień czas usuwania wiadomości w Snapchat

Każda wiadomość odczytana przez znajomego będzie teraz przechowywana jeszcze przez 24 godziny w oknie rozmowy. Usunięcie nastąpi dopiero po upłynięciu 24 godzin do momentu odczytania wiadomości. Czas ten naliczany jest indywidualnie dla każdej wiadomości w konwersacji.

Jak wspomniałem, opcję zmiany czasu, po którym usuwane są czaty możemy zmieniać osobno dla każdej rozmowy. Cześć rozmów możemy mieć ustawione tak, aby wiadomości były usuwane od razu, a część w taki sposób, aby historia rozmów była przechowywana przez 24 godziny od momentu odczytania wiadomości.