Domyślnie Windows używa struktury danych MBR na dyskach twardych, jednakże jeśli mamy nowy sprzęt z obsługą UEFI, to może być konieczne przekonwertowanie dysku MBR do struktury GPT. Jak to zrobić?

MBR na GPT - jak przekonwertować dysk?

Jeśli chcemy zainstalować Windowsa na komputerze bazującym na UEFI, to nasz dysk musi być oparty na strukturze GPT. W innym wypadku przy instalacji wyświetli się komunikat, że Windows nie może być zainstalowany na danym dysku.

Konwersja do GPT może być też konieczna w przypadku innych rozwiązań. Przykładowo, jeśli nasz dysk systemowy jest już w GPT, ale dodatkowe dyski są MBR, to może dochodzić do błędów podczas wczytywania systemu na urządzeniach z UEFI.

Metoda #1 – Konwersja MBR do GPT bez utraty danych w systemie Windows

Konwersję między strukturami możemy dokonać za pomocą narzędzi dyskowych Windowsa, ale wtedy stracimy wszystkie dane. Jest jednak proste i darmowe narzędzie do zarządzania dyskami, które potrafi wykonać tę operację bez naruszania naszych danych – AOMEI Partition Assistant Home Edition.

Uruchamiamy program - na liście znajdziemy zarówno dyski jak i przypisane do nich partycje. Klikamy prawym przyciskiem myszy na głównym nagłówku danego dysku (np. Disk 2), a następnie z rozwijanej listy wybieramy „Convert disk to GPT...”.

Konwertowanie dysku do GPT przez AOMEI Partition Assisstant

Zadanie konwersji do GPT zostanie dodane do listy po lewej stronie. Klikamy w przycisk „Apply”, aby rozpocząć wykonywanie zakolejkowanych operacji. Program wykona teraz konwersję dysku i partycji do GPT bez usuwania jakichkolwiek danych.

Plusy tego rozwiązania: Wszystkie dane i partycje zostają nienaruszone, nie tracimy żadnych danych.

Minusy: Nie ma możliwości konwersji aktualnie używanego dysku do GPT - możemy konwertować tylko dodatkowe dyski, które mamy w komputerze. Jeżeli mamy tylko jeden dysk, to chcąc go przekonwertować tym programem musimy go wyciągnąć i zamontować jako drugi dysk w innym komputerze.

Metoda #2 – Wykonywanie konwersji z MBR do GPT przy instalacji systemu

Jeżeli przy próbie instalacji systemu wyświetla się komunikat, że Windows może zostać zainstalowany tylko na dysku GPT, a nie mamy możliwości przejścia do starego systemu i skorzystania z jakiegokolwiek programu, to istnieje możliwość konwersji dysku bezpośrednio w instalatorze. Stracimy jednak dane z tego dysku.

Wciskamy kombinację klawiszy Shift+F10. Wyświetli się okno wiersza polecenia. Uruchamiany narzędzie do partycjonowania dysku poprzez wpisanie komendy „Diskpart” i potwierdzenie jej Enterem.

Uruchamianie narzędzia do partycjonowania

Jako kolejną komendę wpisujemy „List Disk” i ponownie potwierdzamy Enterem. Wyświetli się teraz lista dysków podłączonych komputera – każdy z nich oznaczony jest numerem po lewej stronie (0, 1, 2, 3...).

Musimy wybrać dysk, który chcemy przekonwertować. Wpisujemy „Select Disk #”, gdzie # to numer dysku. Naciskamy Enter.

Wybieranie dysku do przekonwertowania w wierszu polecenia

Dysk został wybrany, teraz musimy go oczyścić. Wpisujemy polecenie „Clean” i potwierdzamy klawiszem Enter. Następnie wprowadzamy ostatnie polecenie, czyli „Convert GPT” i ponownie wciskamy Enter.

Konwertowanie dysku do GPT

Dysk zostanie sformatowany i przerobiony na GPT. Możemy teraz zamknąć okienko i odświeżyć listę dysków. Przy próbie instalacji Windowsa na tym dysku nie wyświetli się już błąd i wszystko przejdzie poprawnie.

Plusy: Można wykonać tuż w instalatorze Windowsa, nawet wtedy, gdy nie mamy już w komputerze zainstalowanego żadnego systemu.

Minusy: Utrata wszystkich danych. Konwersja dysku tą metodą usuwa wszystkie dane i partycje z dysku.