Edytor rejestru, Menedżer zadań lub MSConfig nie działa? Wirusy mogą sprawiać, że okna z tymi funkcjami nie będą się uruchamiać, nawet po usunięciu szkodliwego oprogramowania. Zobacz, jak sobie z tym poradzić.

Szkodliwe oprogramowanie potrafi nieźle zamieszać w komputerze. Nawet po prawidłowym usunięciu odpowiednimi narzędziami mogą pozostać szkody, które trzeba naprawić indywidualnie. W wyniku działania szkodnika może przestać otwierać się Edytor rejestru, Menedżer zadań, a także okno konfiguracji systemu (polecenie MSConfig).

Metoda #1 - Naprawiamy niedziałające funkcje przez File Extension Fixer

Część funkcji systemowych możemy naprawić ręcznie z poziomu Edytora rejestru. To jednak niemożliwe, gdy wirus zablokował samego edytora. Wtedy z pomocą przychodzi program File Extension Fixer. To darmowe narzędzie, które rozwiązuje popularne problemy spowodowane przez szkodliwe oprogramowanie i wirusy.

Po uruchomieniu programu wyświetli się okno podzielone na trzy sekcje. Nas interesuje ostatnia część „System Repair”. W tym miejscu znajdziemy opcje pozwalające naprawić Edytor rejestru oraz pozostałe funkcje.

File Extension Fixer

Korzystanie z programu jest bardzo proste – wystarczy na liście wybrać odpowiednią funkcję i ją wybrać. Do dyspozycji mamy:

  • Enable and run Regedit – Włącz i uruchom Edytor rejestru

  • Enable and run Task Manager – Włącz i uruchom Menedżer zadań

  • Enable and run System Restore – Włącz i uruchom Odzyskiwanie systemu

  • Enable and run MSConfig – Włącz i uruchom Konfigurację systemu (MSConfig)

Po kliknięciu w wybraną funkcję zostanie ona odblokowana, a następnie uruchomiona.

Warto także zwrócić uwagę na środkowe pole – Repair file associations. Niektóre wirusy mogą blokować uruchomienie plików EXE, MSI, BAT, CMD, COM, VBS lub REG, przez co nie możemy uruchomić poszczególnych funkcji systemowych lub narzędzi naprawczyc. Jeżeli z którymś rodzajem plików mamy problem, to warto wybrać odpowiednie rozszerzenie z menu i naprawić przyciskiem „Fix selected”.

Co jednak zrobić, gdy program nie może sobie poradzić z tymi funkcjami lub nie działają po jego wyłączeniu? Możemy wtedy wywołać kilka gotowych komend w wierszu polecenia, które odblokują poszczególne funkcje.

Metoda #2 – Ręczne naprawianie funkcji systemowych

1. Otwórz okno „Uruchom...” poprzez kombinację klawiszy Windows + R.

2. W oknie uruchamiania wpisz cmd i potwierdź przyciskiem Enter.

Uruchamianie narzędzia CMD

3. Wyświetli się okno wiersza polecenia. W zależności od funkcji, którą chcemy odblokować, musimy wpisać odpowiednią komendę.

Dla Edytora rejestru:

REG add "HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System" /t Reg_dword /v DisableRegistryTools /f /d 0

Dla Menedżera zadań:

REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d /0 /f

Wpisywanie komendy w wierszu polecenia

4. Po wpisaniu komendy potwierdzamy ją klawiszem Enter, a następnie restartujemy system. Funkcje powinny teraz działać normalnie.