AC3 Delay Corrector Download

To małe narzędzie do synchronizowania strumieni mpg. Wersja beta.