DirectShow FilterPack Download

DirectShow FilterPack to program zawierający filtry, które umożliwiają odtwarzanie kodowanej muzyki i video.

Wymagania:

• Windows XP
• FFDShow
• QuickTime Alternative
• Real Alternative
• Windows Media 10 Lite (optional)