The Road Trip Effect Download

Road Trip Effect pozwala na tworzenie plików video z miejsc, które odwiedziłeś podczas podróży a następnie obrobienie ich w programie Adobe Premiere za pomocą specjalnych narzędzi (Quicktime Format).