Web Replay Download

Web Replay jest prostą nagrywarką makr która umożliwi pełną integrację z przeglądarką internetową Microsoft Internet Explorer i zautomatyzowanie często powtarzanych czynności. Aplikacja może również automatycznie o zadanej godzinie uruchamiać przeglądarkę i wykonywać zadane czynności wg przygotowanego wcześniej makra.