Work Examiner Download

Work Examiner jest unikalnym sieciowym rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie kompletnych statystyk wykorzystywania aplikacji i Internetu na komputerach klienckich dzięki czemu administratorzy sieci firmowych z łatwością ustalą którzy pracownicy zbyt dużo czasu poświęcają zajęcia które nie wchodzą w skład ich obowiązków pracowniczych.