statlook Download

Statlook to kompleksowy system do kontroli aktywności pracowników oraz ewidencji czasu pracy. Pozwala na bardziej wydajne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz podnosi efektywność działania organizacji. Statlook to oprogramowanie służące do zbierania pełnej informacji o wszystkich czynnościach wykonywanych na komputerach podłączonych do sieci.