BlindScanner Download

Program BlindScanner jest aplikacją pozwalającą na zdalne zarządzanie skanerami obrazów. Program pozwala na zarządzanie dowolnym urządzeniem przechwytywania obrazów zgodnych ze sterownikiem TWAIN podłączonym do jednego z komputerów sieci lokalnej. Aplikacja pozwala również na integrację z programami graficznymi stając się dla nich źródłem obrazu.