Quercus Download

Quercus jest zaawansowanym narzędziem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. Powstał z myślą o firmach produkcyjnych, jednakże z powodzeniem może być wykorzystywany w działalności handlowej, usługowej czy dowolnej innej. System Quercus składa się z kilku modułów, które, choć mogą być używane niezależnie, razem tworzą nowoczesne i kompletne narzędzie. Dane wprowadzone raz w ramach jednego modułu są widoczne w pozostałych.