PL Compiler MYOB Excel Download

PL Compiler MYOB Excel jest dość istotny, ponieważ używając informacji np. z miesięcznika Profit i Loss można wyselekcjonować najważniejsze dane dotyczące budżetu i uporządkować je w odpowiednim formularzu. W nim mogą się znaleźć dane odnośnie ostatniego miesiąca, kwartału, roku oraz wartości budżetu.