Magitime Download

Magitime jest użytecznym narzędziem pozwalającym na stały monitoring i synchronizację czasu, sprawdzanie stanu połączenia internetowe oraz zarządzanie zakładkami i programami autostartu.