Batch Fax2Tif Download

Batch Fax2Tif jest prostym programem który pozwoli na zamianę plików APF, DCX, QFX, FXD, FXR, FXS programu WinFax na postać wielo i jedno stronicowych dokumentów TIFF.