ABR Viewer Download

Przeglądarka plików ABR umożliwiająca podgląd plików pędzli dla programu Adobe Photoshop i zgodnych dzięki której uruchamiania potężnego edytora graficznego aby podejrzeć kolekcje pędzli stanie się zbędne. Program ponadto pozwala na automatyczne tworzenie miniatur.