VectorDraw Standard Download

Komponent który pozwoli na dodanie do aplikacji modułów zarządzania obiektami CAD zarówno dwu jak i trójwymiarowymi. Kontrolka oparta o usługę COM wpiera języki MS Visual Basic, MS Visual J++, MS Visual C++, MS Visual Studio .NET (C++, VB.NET, C#) oraz aplikacje MS Visual FoxPro, Delphi. Ponadto posiada blisko 500 metod i właściwości łatwych do implementacji i wspiera 10 formatów wektorowych i 5 rastrowych.