Style Flocker Download

Prosta i darmowa aplikacja umożliwiająca zarządzanie obiektami, znakami i wersami w programie Adobe InDesign. Umożliwiająca miedzy innymi grupowanie i masowe nadawanie styli oraz podgląd i modyfikację aktualnie wykorzystywanych..