WebAction: Web Automation Tool Download

Aplikacja pozwalająca na automatyzacje pracy w sieci, jeżeli często wykonujemy powtarzające się czynności podczas pracy bądź przeglądania sieci Web aplikacja pozwala na rejestrację wszystkich niezbędnych ruchów i ich automatyczne odtworzenie w zadanym przez użytkownika momencie.