Virtual Audio Cable Download

Narzędzie pozwalające na rejestrację dźwięków które przepływają przez kartę muzyczną naszego komputera co pozwoli nam na łatwa rejestrację audycji Internetowego radia czy też zapis rozmów głosowych prowadzonych z naszego komputera.

Zmiany w Virtual Audio Cable

* Fixed a bug in topology description (fake recording controls were not accessible) * Fixed some synchronization bugs (the system hangs while several cables are heavily used) * Added a pitch (frequency) shifting support * Added a limited Vista support