Dolby Surround Plugin Download

Dodatek dla odtwarzaczy Winamp 2.x, 3.x i 5.x który pozwoli na znaczne polepszenie efektów dźwiękowych dzięki wykorzystaniu modelu dźwięku przestrzennego.