FlexiMusic Wave Editor Download

Prosty w obsłudze edytor audio udostępniający podstawowe funkcje służące modyfikacji próbek dźwiękowych udostępniający podstawowy zestaw funkcji, efektów i filtrów. Edytor obsługuje pliki stereofoniczne oraz monofoniczne o rozdzielczości 8 i 16 bitów zapisane z częstotliwością próbkowania 11 025, 22 050, 44 100, 48 000, 32 000, 24 000, 16 000, 12 000 i 8 000 Hz.