MP3 Splitter & Joiner Download

Użyteczne narzędzie pozwalające na dowolne dzielenie i łączenie plików MP3. Program pozwala dzielić pliki MP3 zarówno wg ustalonego rozmiaru i czasu jak i eksportować wybrany fragment pliku. Ponadto program pozwoli na połączenie ze sobą plików MP3 o różnej jakości automatycznie ujednolicając poziom głośności we wszystkich częściach pliku.