DSSF3 Light Download

Uproszczona wersja programu Diagnostic System for Sound Fields służąca do pomiaru i analizy parametrów działania karty muzycznej.