1st CD Ripper Download

Ripper płyt Audio CD pozwalający na wykorzystywanie baz danych CDDB oraz dodawanie Tagów IDv1 i IDv2. Program pozwala na bezpośrednia konwersję ścieżki dźwiękowej do formatu MP3 oraz WAV.