River Past Audio CD Ripper Download

Prosta aplikacja umożliwiająca przegranie ścieżki dźwiękowej z płyt Audio CD do formatów MP3 lub WAV. Aplikacja posiada pełne wsparcie dla technologii IDv1 i IDV2 oraz pozwala na obsługę wielu urządzeń jednocześnie.