Auto Shutdown Download

Prosta aplikacja umożliwiająca wyłączenie komputera o ustalonej wcześniej porze lub po upłynięciu określonego czasu. Aplikacja pozwala ponadto na wyświetlanie monitów o określonym czasie.