Microsoft Windows XP System Configuration Utility Update Download

Karta Narzędzia umożliwia uruchomienie dodatkowych narzędzi diagnostycznych w programie Narzędzie konfiguracji systemu.