XP SysPad Download

Menedżer systemowy posiadający blisko 70 potężnych funkcji pozwalających na prowadzenie monitoringu usług, zarządzanie systemem i jego składowymi oraz prowadzenie testów stabilności systemu operacyjnego.