Download Druid Download

Menedżer plików integrujący się z powłoką przeglądarki Internetowej Microsoft Internet Explorer pozwalający na szybkie i sprawne pobieranie plików i zarządzanie nimi. aplikacja pozwala obserwować postępy w pobieraniu plików, a także dokonać podstawowej konfiguracji.