DownThemAll Download

Dodatek dla programu Mozilla FireFox znacznie rozbudowujący możliwość pobierania plików, zastępując domyślnego menedżera pobierania aplikacja daje możliwość pauzowania pobierania oraz lepszego zarządzania pobieranymi plikami. Program ponadto znacznie przyśpiesza prędkość transferu danych.