Multi-DB Querier Download

Proste narzędzie bazodanowe które pozwoli na uruchomienie tych samych zapytań w różnych bazach SQL o spójnej strukturze. Program może być uruchamiany jako wielo warunkowy skrypt SQL.