CDBF - DBF Viewer and Editor Download

Przeglądarka i edytor plików baz danych DBF. Aplikacja nie stosuje restrykcji pomiędzy trybem podglądu i edycji dzięki czemu w dowolnym momencie możemy wprowadzić dowolną korektę w pliku. Program w pełni współpracuje z plikami baz danych dBaseIII, dBaseIV, FoxPro, Visual FoxPro.