CASE Studio 2 Download

Potężne środowisko które pomoże nam na tworzenie relacji pomiędzy różnymi systemami bazodanowymi pod kontrolą systemu Microsoft Windows. Program posiada pełne wsparcie dla baz danych Oracle, DB2, MS SQL, InterBase, MaxDB, MySQL, PostgreSQL, Sybase ASE, Microsoft Access, Firebird, Advantage Database Server, Ingres, Informix, Pervasive V8, DBISAM.