SQLyog Download

Szybki i kompaktowy Fron End dla baz danych MySQL. Aplikacja pozwala na zarządzanie bazami danych, eksport danych do plików CSV, HTML i XML, import schematów i danych oraz przeprowadzenie diagnostyki bazy danych.