ESF Database Convert Download

Prosta w obsłudze aplikacja pozwalająca na konwertowanie plików baz danych. Program obsługuje formaty MS Access, MySQL, Excel, SQL Server, dBase, Paradox.