PumpKIN Download

Darmowy i w pełni funkcjonalny serwer i klient TFTP implementujący protokół TFTP zgodnie z RFC1350. Pozwala ponadto na wykonywanie operacji blokowych i transfer plików powyżej 32 MB zgodnie z opisem transferu zawartym w RFC2348 i RFC2349.