Proxifier Download

Aplikacja pozwalająca programom nieprzystosowanym do korzystania z serwerów Proxy na wykonywanie przez nie operacji. Program obsługuje serwery SOCKS i HTTPS Proxy i pozwala na jego integrację z dowolną aplikacją.