Flash2X EXE Packager Download

Proste narzędzie które pozwoli nam na zamianę plików SWF w formę pliku wykonywalnego w formacie EXE. Aplikacja umożliwią również na łączenie animacji Flash ze sobą i ich dystrybucję w postaci pojedynczej aplikacji.