SetupDev Download

Służąca do tworzenia programów i generowania plików instalacyjnych aplikacja umożliwiająca tworzenie menu służących do kasowania aplikacji oraz oferująca wiele profesjonalnych narzędzi i funkcji.