PCBoost Download

PCBoost umożliwia optymalizację wykorzystania zasobów systemowych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu można uzyskać przyspieszenie działania wielu aplikacji. Program przydziela większość zasobów procesora aktualnie używanemu programowi lub grze.