Quick PPS Download

Aplikacja która pozwoli na tworzenie prezentacji PPT lub PPS bez konieczności uruchamiania Microsoft Power Point.