Easy Photo Mark Download

Proste w użyciu narzędzie pozwalające na dodawanie graficznych i tekstowych znaków wodnych dla obrazów JPG, PNG, GIF, TIF i BMP.