Animation EffectBox Download

Animation EffectBox pomoże użytkownikom na stworzenie animowanych obiektów GIF oraz prostych clipów AVI w których wykorzystywać możemy efekty ruchomego tekstu, eksplozji, zmiany jasności czy też poruszania pojedynczych obiektów.