Connection Checker Download

Connection checker to małe narzędzie wykrywające, czy połączenie z Internetem jest aktywne. Ponadto aplikacja jest w stanie skonstruować wykres, pokazujący jakość połączenia.

Ograniczenia:
- 5-cio minutowy limit