Performance Pinging Download

Perfping to narzędzie, które pozwala nieprzerwanie lub w dowolnym interwale czasowym pingować dany host.