PEvoyeur Download

Współpracujący z plikami EXE i DLL edytor i narzędzie identyfikacyjne plików PE. Program pozwala na ustalenie języków programowania oraz kompilatorów użytych podczas tworzenia aplikacji oraz zmiany danych nagłówkowych.