PECompact Download

Pakiet który pozwoli na kompresję plików EXE, DLL, OCX i SCR. Aplikacja nie wprowadza żadnych zmian w działaniu naszych programów, a dzięki jej wykorzystaniu otrzymujemy możliwość łatwiejszego ich rozprowadzania oraz nadania im atutu mobilności.

Zmiany w PECompact

* Fix.Core: Fixed section assimilation functioning improperly in some cases. * Fix.Core: Fixed problem with compressed COM modules (type library not found) that popped up in v2.90.1 * Fix.Core: Slightly improved compression ratio of some modules back to v2.88.4 levels. * Change.Core: Improved shared section handling code a little.