VideoEdit Pro (Output MPEG) ActiveX Control Download

Potężna w swoim działaniu kontrolka ActiveX która pozwoli dodać do naszych aplikacji moduł konwersji filmów do formatów MPEG1, MPEG2, VCD-PAL,VCD-NTSC, SVCD-PAL, SVCD-NTSC, DVD-PAL, DVD-NTSC oraz łączenie i dzielenie plików filmowych.