UCCDraw ActiveX Control Download

Kompatybilny z MS Visual Basic, MS Visual C++, MS FoxPro for Windows, Borland C++ Builder, Borland Delphi, oraz z każdym innym32 bitowym interfejsem wspierającym kontrolki ActiveX komponent pozwalający na dodanie do naszych aplikacji modułu tworzenia schematów blokowych.